Profesionální zdravotní péče v domácím prostředí

Propustili vás či někoho blízkého z nemocnice do domácího léčení? Činí vám potíže zvládání základních životních potřeb? Máte doma rodiče, kteří se o sebe již nedokážou postarat? Ve všech těchto případech vám pomůže náš tým zkušených zdravotních sester.

Poskytujeme odbornou zdravotní (ošetřovatelskou) péči v domácím prostředí klienta. 

Domácí zdravotní péče přispívá ke zvýšení kvality života v průběhu nemoci a k urychlení procesu uzdravení či k získání soběstačnosti. Je vhodná pro všechny věkové skupiny pacientů. Zdravotní sestry navštěvují každý den klienty v jejich domácnosti a poskytují jim odborné úkony tak, aby jejich léčba nemusela probíhat ve zdravotnickém zařízení.

Jak funguje domácí zdravotní péče

Službu domácí zdravotní péče může na základě vyšetření předepsat praktický lékař nebo ošetřující lékař lůžkového oddělení. Pokud domácí péči lékař předepíše, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Službu je také možné objednat přímo u nás. Podmínkou léčby klienta v domácím prostředí je však vždy pečlivý a spolupracující ošetřující lékař, který sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta. Přejete-li si zjistit cenu domácí péče bez doporučení lékaře, neváhejte nás kontaktovat.

Lékař doporučí počet návštěv u pacienta, cíle a formy domácí zdravotní péče. Na základě těchto podkladů sestra každý den provádí jednotlivé ošetřovatelské úkony, zapisuje všechny objektivní nálezy, změny a biologické hodnoty, o nichž pravidelně informuje ošetřujícího lékaře.

Po skončení ošetřovatelské péče sepíše dokumentaci, kterou rovněž předá lékaři.

Kdo domácí péči zajišťuje

Domácí zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které mají registraci Ministerstva zdravotnictví ČR, jež je opravňuje pracovat bez odborného dohledu. Všechny sestry mají zkušenosti s péčí o pacienty v domácím prostředí.

 • sestry jsou pro práci v terénu vybaveny brašnami s veškerým materiálem potřebným pro provedení široké škály ošetření
 • každá sestra má u sebe mobilní telefon a pohybuje se svým automobilem
 • sestry jsou k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Více informací se o našich sestrách můžete dočíst zde.

Pro koho je domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je vhodná pro všechny věkové skupiny obyvatel. Nejčastějšími klienty jsou pacienti propuštění z lůžkového zařízení, u kterých je nutná následná léčba. Pečujeme také o chronicky nemocné a dále o pacienty po úrazech a operacích, kteří potřebují systematickou léčbu, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy apod.

Domácí zdravotní péči poskytujeme také klientům v terminálním stadiu onemocnění, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí v kruhu svých blízkých.

Co odborná domácí péče zahrnuje

Naše sestry jsou vždy připravené poskytnout široké spektrum ošetření nebo dalších služeb. Mezi ně patří:

 • vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
 • aplikace injekcí
 • podávání infuzí (na základě indikace lékaře - nejčastěji rehydratační infuze či analgetické infuze ke zmírnění bolesti)
 • odběry biologického materiálu
 • ošetření ran (po úrazech, operacích, bércových vředů, dekubitů)
 • pomoc při nácviku aplikace inzulinu
 • péče o permanentní katétr (cévka), porty u onkologických pacientů, kolostomie, jednorázové cévkování, klysmata apod.
 • měření krevního tlaku
 • monitoring glykémie glukometrem
 • péče o pacienty s epidurální analgezií (tišení bolesti)
 • rehabilitační péče (po úrazech, operacích, mozkových příhodách apod.)
 • péče o umírajícího
 • edukace rodinných příslušníků
 • a další dle indikace ošetřujícího lékaře

Výhody domácí zdravotní péče

Pobyt v domácím prostředí má pozitivní vliv na psychiku klienta.

V domácím prostředí je minimální riziko tzv. nemocničních infekcí.

Klient může být v nepřetržitém kontaktu se svými blízkými a v prostředí, které zná a kde se cítí dobře.

Dopřejte sobě či vašim nejbližším kvalitní domácí zdravotní péči. V případě nejasností ohledně služeb, které vám nabízíme, nás kdykoli kontaktujte. Jsme vám vždy k dispozici.

Kontaktní údaje
Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí, 517 21
739 305 572
604 101 165


Novinky a zajímavé články ZDE
Praktický lékař
Týniště nad Orlicí
MUDr. Martin Řezáč
Zpět nahoru